Disclaimer

Het gebruik van de website van en het plaatsen van bestellingen bij Amsterdamshops is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder.

Door het plaatsen van een bestelling bij Amsterdamshops accepteert u alle verantwoordelijkheid betreffende de legale status van de producten die u zullen worden toegestuurd. Alle producten op de website zijn wettelijk toegestaan in Nederland. Wij kunnen echter geen uitsluitsel geven over de wettelijke status van enig product in enig ander land, omdat het voor ons onmogelijk is op de hoogte te zijn van de aldoor veranderde wetgeving in alle landen. Wij kunnengeen enkele informatie verstrekken over de wettelijke status van een product in uw land. De lijst van landen waarvoorverzendrestricties gelden, zoals aangegeven op elke productpagina, is niet uitputtend; er kunnen geen rechten aanworden ontleend. U accepteert de verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de besteldeproducten in uw land wettelijk is toegestaan. Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van onzeproducten. Wij raden u aan bij twijfel uw advocaat te raadplegen.

Amsterdamshops garandeert op geen enkele wijze dat de informatie en producten op deze website verkrijgbaar, toepasselijk of wettelijk is toegestaan buiten Nederland. De informatie die door Amsterdamshops wordt verstrekt via deze website, links naar of van andere websites, of door zijn werknemers per telefoon, email of enige andercommunicatiemiddel zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit worden beschouwd als eenaanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen risico. Amsterdamshops beweert op geen enkele wijze dat de informatie op deze website nauwkeurig, volledig en/of actueel is.

Deze website mag niet worden bezocht, getoond of anderszins worden bekeken in landen waar dit in strijd is met de wet of douanereglementen.

Amsterdamshops claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening. Amsterdamshops geeft geen specifieke, medische adviezen.

Gebruik onze producten niet wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes of enige anderelichamelijk aandoening. Gebruik onze producten niet tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik onze productenniet in combinatie met MAO-remmers of enig ander medicijn. Autorijden en het gebruik van zware machines dient teworden vermeden bij het gebruik van onze producten. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts en volg diens adviezen op. Bewaar onze producten buiten bereik van kinderen.

U accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen die ontstaan door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van Amsterdamshops. Hetbedrijf en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor het handelen van klanten.

Deze website maakt gebruik voor tracking cookies voor het bijhouden van enkele instellingen. Zonder deze cookies kan de webshop niet optimaal functioneren. Tevens worden er algemene website statistieken bijgehouden. Het is mogelijkom u hiervoor uit te schrijven.

Alle illustraties, foto's, design, teksten en logo's vallen onder het copyright. De verspreiding, publicatie en het gebruikvoor commerciële doeleinden is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Amsterdamshops. Allerechten voorbehouden.